Σύστημα συναγερμού PARADOX

Ενσύρματο ΚΑΝΑΔΕΖΙΚΟ σύστημα συναγερμού PARADOX με κεντρική  πλακέτα PARADOX  8+1 ζωνών,  πληκτρολόγιο    led , εξωτερική αυτόνομη φαροσειρήνα 120db/m , εσωτερική φαροσειρήνα 90db/m, 1 ενσύρματος digital dual +pet ανιχνευτής κίνησης PARADOX ,  1  ενσύρματη μαγνητική επαφή ALEPH , μπαταρίες κέντρου& σειρήνας

ΣΎΝΟΛΟ 400 ευρώ με την εγκατάσταση 

* η τιμή περιλαμβάνει τοποθέτηση-προγραμματισμό σε υπάρχουσα προβλεπόμενη  καλωδίωση+ δίδεται 3 έτη εγγύηση.

Στην προσφορά περιλαμβάνεται ΔΩΡΕΑΝ μελέτη του χώρου σας!

Posted in Uncategorized.