Κεντρικό επίγειο κεραιοσύστημα

Εγκατάσταση επίγειου κεντρικού κεραιοσυστήματος για 16 (ή προαιρετικά 32 )χρήστες  με υλικά της Ισπανικής Ikusi για απόδοση > 100db/μv!

 350 ευρώ με την εγκατάσταση  (η εγκατάσταση γίνεται σε υπάρχων ιστό, εσωτερικές ομοαξονικές καλωδιώσεις προς τα διαμερίσματα. Στην τιμή περιλαμβάνεται κεραία flash hd lte , καλωδίωση  ΒΙΟΚΑΛ VSAT 110, κεντρικός interstage ενισχυτής[gain 40db] , 1 x 1/2 splitter, 2 x 1/8 F splitters,  νέες αντιρίδες,)

Posted in Uncategorized.