Αυτοματισμοί

To να ελέγχει κανείς απομακρυσμένα (μέσω τηλεφώνου, internet) την θέρμανση του σπιτιού του, το πότισμα της αυλής, το φωτισμό κτλ. είναι κάποιες από τις πιο απλές εφαρμογές αυτοματισμού που μπορεί κάποιος να έχει.
Σε εφαρμογές έξυπνου σπιτιού μπορούμε να έχουμε πλήρη έλεγχο όλων των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων μέσω τεχνολογίας “can” μιας και φωτισμός,θέρμανση-ψύξη,ήχος, εικόνα, σύστημα συναγερμού και σύστημα CCTV κάτω από το ίδιο πρωτόκολλο συνεργάζονται. Έτσι επιτυγχάνουμε εξοικονόμηση ενέργειας, ασφάλεια, άνεση.

Στις βιομηχανικές μονάδες και με απώτερο σκοπό τη μείωση του φόρτου εργασίας,  μελετούμε και υλοποιούμε αυτοματισμούς μικρούς ή μεγάλους.

Πιο αναλυτικά ασχολούμαστε με

  • SCADA συστήματα απομακρυσμένου χειρισμού και συλλογής δεδομένων  για πλήρη αυτοματοποίηση εγκαταστάσεων
  • Έξυπνους λογικούς ελεγκτές (PLC) ή αναβαθμίζουμε τους παλαιούς που τυχόν διαθέτετε.
  • Έλεγχος Κίνησης (Motion Control)  Εγκαθιστούμε και αναβαθμίζουμε προϊόντα ηλεκτροκίνησης.
  • Inverters (Εναλλάκτες Συχνότητας) AC/AC, AC/DC
  • Πίνακες Διανομής μονοφασικούς+τριφασικούς  (Χαμηλής Τάσης)
  • Επισκευή +Εγκατάσταση Αισθητήρων (Sensors) ηλεκτρολογικών + ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων